Задати питання
flag Судова влада України

Доступ до публічної інформації

        Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указами Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

       Надання публічної інформації Жидачівським районним судом Львівської області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

       Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.  

При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
3) підпис і дату. 

 

Для оформлення інформаційного запиту:
усно: телефон (03239) 3-14-61
письмово: 81700, Львівська область, м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, буд.20 (на конверті вказувати "Публічна інформація") 
електронною поштою: 
Форма для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації

Електронна пошта: inbox@gd.lv.court.gov.ua